Rachmistrzami spisowymi na terenie Gminy Kocierzew Południowy w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zostali:
1.    Milena Wojciechowska
2.    Michał Dobrzyński
3.    Piotr Lesiewicz

Zakwalifikowani kandydaci spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na rachmistrza spisowego oraz zdobyli największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonego egzaminu za pośrednictwem aplikacji e/m learningowej.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Kocierzew Południowy – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.