Od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wywiad bezpośredni w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 będą przeprowadzać rachmistrze terenowi.

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza weryfikacji rachmistrza można dokonać poprzez:

  1. formularz na https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ ,
  2. infolinię spisową dostępną pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1 kanał 3 "weryfikacja rachmistrza" (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Plakat informujący o konkursie fotograficznym