Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Zebrane w nim informacje opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.
Raport przedstawia dane o budżecie gminy – o dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu urzędu, zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania.
W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Kocierzew Południowy i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 r.