Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Kocierzew Południowy.
  2. Podmiotem przetwarzającym jest GOPS w Kocierzewie Południowym.
  3. Administrator powołał IOD z którym można się skontaktować: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, rozeznania potrzeb mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z ww. transportu oraz umożliwienie mieszkańcom gminy zgłaszania takich potrzeb, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem się na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, tj. 10 lat.