Szkodliwość dopalaczy

Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dotycząca szkodliwości dopalaczy.