Nr rachunku bankowego

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie

34 9288 1053 1300 0390 2000 0010