Pracownicy

Sekretarz Gminy

Zbigniew Żaczek
pokój nr 1
tel. (46) 839 40 42

e-mail: sekretarz@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Skarbnik Gminy

Elżbieta Gładka
pokój nr 8
tel. (46) 839 40 52

e-mail: skarbnik@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych, ocen oddziaływania na środowisko

Justyna Bartczak
Sekretariat (pokój nr 1)
tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 40

e-mail: sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. ochrony środowiska i funduszy europejskich, usuwania azbestu

Lucyna Sierota
pokój nr 2
tel. (46) 839 40 56

e-mail: przyroda@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. funduszy europejskich, zamówień publicznych, usuwania drzew i krzewów, promocji i turystyki

Katarzyna Siejka
pokój nr 2
tel. (46) 839 40 56

e-mail: fundusze@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego

Andrzej Wojtyś
pokój nr 5
tel. (46) 839 40 45

e-mail: budownictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i odpadów komunalnych

Bożena Uczciwek
pokój nr 5
tel. (46) 839 40 45

e-mail: rolnictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. płac i rozliczeń płacowych

Justyna Kopeć
pokój nr 6
tel. (46) 839 40 50

e-mail: place@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Anna Muras
pokój nr 6
tel. (46) 839 40 50

e-mail: budzet@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. księgowości podatkowej


pokój nr 7
tel. (46) 839 40 51

e-mail: podatki@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej

Krystyna Russek
pokój nr 7
tel. (46) 839 40 51

e-mail: podatki@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, LZS, OSP

Bogusław Samek
pokój nr 9
tel. (46) 839 40 53

e-mail: zk@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. obsługi rady gminy, organizacyjnych, kadr i oświaty

Marta Kolas-Warzywoda
pokój nr 12
tel. (46) 839 40 55

e-mail: oswiata@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stypendia socjalne

Grażyna Kazimierczak
pokój nr 14
tel. (46) 839 40 54

e-mail: usc@kocierzewpoludniowy.bipst.pl


Stanowisko ds. bezpieczeństwa, porządku publicznego, ewidencji ludności i rozliczeń płacowych

Wiesława Dylik
pokój nr 14
tel. (46) 839 40 54

e-mail: eldo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl