Rada Gminy

VII KADENCJA RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY:

 1. Tadeusz Trakul  (Wejsce, Konstantynów)    Przewodniczący Rady Gminy
 2. Marek Borkowski  (Boczki Chełmońskie)    I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Agnieszka Michalak  (Kocierzew Południowy)    II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Mirosław Bieguszewski  (Jeziorko)
 5. Liliana Marzec  (Osiek)
 6. Henryk Gruziel  (Łaguszew)
 7. Grzegorz Bartłoszewski  (Gągolin Południowy)
 8. Wojciech Łukawski  (Gągolin Północny, Gągolin Zachodni)
 9. Janusz Staniszewski  (Różyce-Żurawieniec)
 10. Waldemar Szachogłuchowicz  (Różyce)
 11. Sylwia Gładka  (Lipnice)
 12. Andrzej Siekiera  (Kocierzew Północny)
 13. Waldemar Woliński  (Płaskocin)
 14. Stanisław Wróbel  (Ostrowiec, Sromów)
 15. Józef Siekiera  (Wicie, Lenartów)

WYKAZ KOMISJI RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY:

KOMISJA REWIZYJNA
 1. Gruziel Henryk – przewodniczący komisji
 2. Gładka Sylwia – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Bartłoszewski Grzegorz – członek
 4. Łukawski Wojciech – członek
 5. Woliński Waldemar – członek
KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
 1. Marzec Liliana – przewodnicząca komisji
 2. Siekiera Józef – zastępca przewodniczącej komisji
 3. Siekiera Andrzej – członek
 4. Wróbel Stanisław – członek
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH
 1. Staniszewski Janusz – przewodniczący komisji
 2. Michalak Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Borkowski Marek – członek
 4. Szachogłuchowicz Waldemar – członek
 5. Bieguszewski Mirosław – członek