WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”,
 
Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 31.03.2023 r. – ilości kg:

  • folii rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!).

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania w kwocie netto, tj. max 500 zł za tonę.

W związku z tym, że od 2021 r. podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego tego programu, koszt odbioru dla rolnika będzie wynosił ok. 40 zł za tonę, tj. podatek VAT w wysokości 8%.

Złożenie wniosku umożliwi odbiór ww. odpadów w 2023 r. w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Osoby zainteresowane będą musiały wpłacić zaliczkę na poczet zadeklarowanej ilości zebranych odpadów, w terminie o którym zostaną poinformowane. W przypadku nie wpłacenia zaliczki wniosek zostanie odrzucony.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, pok. nr 5 oraz na stronie internetowej urzędu https://kocierzew.pl. Do wniosku należy dołączyć decyzję o otrzymanej pomocy de minimis w latach 2021-2023.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 5

od 1 do 15 lutego 2023 r.

Do pobrania:Sprawę prowadzi:

Bartłomiej Szwarocki

46 839 40 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 5