Logo Gminy Kocierzew Południowy

Aktualne przespisy antysmogowe

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
Województwo Łódzkie
– Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 maja 2018 roku muszą spełniać
wymogi ekoprojektu.
– Miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 roku można używać do 1
stycznia 2026 roku a po tej dacie tylko jeśli zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję
emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Wyjątek ten nie dotyczy jednak instalacji
eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.
W strefie aglomeracja łódzka i w strefie łódzkiej
W przypadku ogłoszenia Poziomu 2 i 3
zakaz palenia w kominkach, ogrzewaczach wolnostojących i piecach kaflowych niebędących
jedynym źródłem ogrzewania, z wyjątkiem sytuacji, gdy do lokalu nie jest dostarczana energia
elektryczna na skutek awarii
Źródła
– UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR LXIII/694/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla
strefy łódzkiej
– UCHWAŁA NR LXIII/693/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla
strefy aglomeracja łódzka

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności