Aktualności

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennika

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że od lutego 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Marek Borkowski będzie dyżurował w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Dyżury będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 12.00 – 14.00, w pokoju nr 11.

Dane kontaktowe:

tel. 46 839 40 47 (tel. czynny wyłącznie w godzinach pełnienia dyżuru)

e-mail: marek.borkowski@kocierzew.pl

Z uwagi na nadmierny pobór wody z wodociągu gminnego, spowodowany brakiem opadów atmosferycznych na terenie Gminy, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców, którzy mają dostarczaną wodę ze stacji uzdatniania wody w Kocierzewie Południowym, wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych na terenie miejscowości:

 • Kocierzew Południowy
 • Kocierzew Północny
 • Jeziorko
 • Lenartów
 • Wicie
 • Wejsce
 • Różyce-Żurawieniec
 • Różyce
 • Osiek I, II, III
 • Konstantynów
 • Lipnice

w okresie od 12 czerwca 2019 r. do odwołania, w godzinach od 8:00 do 23:00.

Niniejszy zakaz obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Niezastosowanie się do niniejszego zakazu skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności karno-administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Do góry