Aktualności

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Kocierzewie Południowym

99-414 Kocierzew

 

                          NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

 

Stanowisko – młodszy bibliotekarz

Czas pracy – ½ etatu

Planowane zatrudnienie od  01.12.2018 roku.

Miejsce pracy: Filia Biblioteczna w Boczkach Chełmońskich

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie bibliotekarskie  lub średnie (gotowość do podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim),

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,

– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie).

Więcej “Informacja o naborze na stanowisko młodszy bibliotekarz”

Informacja ARiMR o szkoleniach

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o planowanych szkoleniach na terenie województwa łódzkiego. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych programem PROW na lata 2014 – 2020.

 

Szczegółowy harmonogram w załączniku:

Harmonogram szkoleń ARiMR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siłownia zewnętrzna przy GBP w Kocierzewie Południowym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury oświatowo – edukacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

O projekcie przeczytasz klikając na poniższy link ⇓

Siłownia zewnętrzna przy GBP

Do góry