Aktualności

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennika

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że od lutego 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Marek Borkowski będzie dyżurował w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Dyżury będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 12.00 – 14.00, w pokoju nr 11.

Dane kontaktowe:

tel. 46 839 40 47 (tel. czynny wyłącznie w godzinach pełnienia dyżuru)

e-mail: marek.borkowski@kocierzew.pl

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. przestaną funkcjonować dotychczasowe adresy e-mail, zawierające w swoim adresie domenę „@kocierzewpoludniowy.bipst.pl”.

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie adresów w swoich programach pocztowych, zastępując dotychczasową domenę nową, tj. „@kocierzew.pl”.

Wykaz aktualnych adresów e-mail znajduje się na stronie https://kocierzew.pl w zakładce „Urząd Gminy-> Tablica informacyjna”.

Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi, w związku z realizowanym projektem pn. „Dziecko w rodzinie”, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym publikuje ulotkę informacyjną w przedmiotowym zakresie.

 

Ulotka informacyjna dotycząca realizowanego projektu pn. „Dziecko w rodzinie” dostępna jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym

WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 30 czerwca 2020 roku – ilości kg:

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2020 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy, pok. nr 2 i na stronie internetowej urzędu lub w ograniczonej ilości u sołtysa.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 2 do 11.10.2019 r., godz. 16.00.

Wniosek do pobrania:

Do góry