Aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siłownia zewnętrzna przy GBP w Kocierzewie Południowym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury oświatowo – edukacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

O projekcie przeczytasz klikając na poniższy link ⇓
Siłownia zewnętrzna przy GBP
image_pdfimage_print
Więcej o: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 21.08.2018 r. przystąpiła do realizacji zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2018 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Całkowita wartość zadania: 36 573,64zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 916,00 zł
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 3 657,64 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 37 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 37 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 123,593 Mg odpadów azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania – 05.10.2018 r.

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print
PGE DystrybucjaInformacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej

Dane o planowanych wyłączeniach zamieszczane są z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można również pozyskiwać cyklicznie poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu StatystycznegoObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017r. 3399 zł.

Miesięczna wartość 1 ha przeliczeniowego wynosi zatem 283,25 zł.

Sposób obliczania dochodu do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019, w przypadku osiągania dochodu wyłącznie z gospodarstwa rolnego

((liczba posiadanych ha przel. w 2017r. x 283,25 zł x 12*)/12)/liczba członków rodziny ≤ 800 zł lub 1200 zł**

* – jeżeli rolnik w 2017r. posiadał gospodarstwo rolne niepełny rok, wówczas zamiast liczby 12 należy przyjąć faktyczną liczbę miesięcy, w których rolnik był posiadaczem gospodarstwa rolnego

** – kryterium dochodowe 1200 zł dotyczy osób, których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

image_pdfimage_print
Więcej o: Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

W ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Więcej informacji w załączniku:

  1. Czyste_powietrze_ulotka (PDF, otwiera nowe okno)
image_pdfimage_print

Do góry