Aktualności

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennika

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że od lutego 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Marek Borkowski będzie dyżurował w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Dyżury będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 12.00 – 14.00, w pokoju nr 11.

Dane kontaktowe:

tel. 46 839 40 47 (tel. czynny wyłącznie w godzinach pełnienia dyżuru)

e-mail: marek.borkowski@kocierzew.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w dniu 06.08.2019r. Gmina Kocierzew Południowy została włączona do obszaru ochronnego (strefa żółta) w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Właściciele świń są zobowiązani zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni:

  1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  2. ubój zwierzęcia gospodarskiego: z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad przemieszczania świń w załączniku poniżej:

W związku z trwającym sezonem zbioru owoców i warzyw Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina o ograniczaniu ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej lub na stronie PSSE w Łowiczu – http://www.psse.lowicz.pl/

Do góry