Aktualności

Znak graficzny @

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. przestały funkcjonować dotychczasowe adresy e-mail, zawierające w swym adresie domenę „@kocierzewpoludniowy.bipst.pl”.

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie adresów w swoich programach pocztowych, zastępując dotychczasową domenę nową, tj. „@kocierzew.pl”.

Wykaz aktualnych adresów e-mail znajduje się w zakładce Urząd Gminy.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza stomatologów z terenu powiatu łowickiego do współpracy przy zwiększeniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach dla których Gmina Kocierzew Południowy jest organem prowadzącym tj. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym.

Wstępne deklaracje dotyczące współpracy można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kocierzew Południowy do 28 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 839 40 55.

Wzór tabliczki oznaczonej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Szczegółowe informacje dotyczące systemu darmowej pomocy prawnej znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości .

W załączniku znajdą Państwo listę jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu łowickiego.

Załączniki:

Więcej o: Komunikat dot. urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem,  importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 827-11-60), Delegatura w  Skierniewicach (tel. 46 833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl

Do góry