Logo Gminy Kocierzew Południowy

Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • - kserokopie umów dzierżawy,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, koni i owiec w 2023 roku oraz o średniej rocznej liczbie świń w 2023 roku,
  • załącznik do wniosku zawierający dane beneficjenta i dane gospodarstwa rolnego,
  • zestawienie faktur.

Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi 1,46 zł  
z 1 litra zakupionego oleju napędowego.

Limit roczny – 110 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Dla hodowców bydła, kóz, koni i owiec limit roczny -  110 litrów na 1 ha użytków rolnych + 40 litrów na średnią roczną liczbę DJP bydła, kóz, koni i owiec.

Dla hodowców trzody chlewnej limit roczny -  110 litrów na 1 ha użytków rolnych + 4 litry na średnią roczną liczbę świń.

Aktualny wniosek (NOWY WZÓR) i załączniki do wniosku są do pobrania na stronie https://www.kocierzew.pl/zalatw-sprawe/podatki/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego  raz w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy.

Wypłata nastąpi w miesiącu kwietniu po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uwaga !  Wnioskodawca w dniu składania wniosku musi  być posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Proszę we wnioskach wskazać nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (46) 839-40-51.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności